Política de privacitat del lloc Web

https://convierteweb.com

I. Política de privacitat i protecció de dades

D'acord amb la legislació vigent, es Convierte Web (d'ara endavant, també lloc Web) que es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat apropiat al risc de les dades recollides.

Les lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat s'adapta a la legislació vigent, els estats units i europea vigent en la matèria de protecció de dades personals a internet. En particular, respecta les regles següents:

Europa:
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).
 • La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i la garantia de drets digitals (LOPD-GDD).
 • El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal (RDLOPD).
 • La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (la LSSI-CE).
Estats Units
 • U. S. de Privacitat Acte de 1974
 • Califòrnia CCPA i CPRA
 • Colorado Acte De Privacitat
 • Connecticut Dades de caràcter Personal de Privacitat en Línia i Seguiment de la Llei
 • Maryland Llei De Protecció Del Consumidor En Línia 
 • Massachusetts Llei De Privacitat De Dades
 • Nova York Acte De Privacitat
 • Virginia Consumidor Llei De Protecció De Dades

La identitat del responsable del tractament de dades personals

El responsable del tratamiento de los datos personales recogidos en Convierte Web es: Convierte Web LLC, inscrita en: New Mexico, USA (en adelante, Responsable del tratamiento). Sus datos de contacto son los siguientes:

Adreça: 4300 Ridgecrest Dr. SE Suite L #1097. Rio Rancho, NM 87124, EUA

Contacte telèfon: +1 505 225 3566

Correu de contacte: [email protected]

El registre de Dades Personals

En compliment del que s'estableix en el RGPD Europeu i les lleis nord-americanes, us informem que les dades personals recollides per Convierte Web, a través de les formes estesa en les seves pàgines, seran incorporades i seran tractades en el nostre fitxer per tal de facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre Convierte Web i l'Usuari o el manteniment de la relació que s'estableix en la forma que aquesta omplir, o a l'adreça de la sol·licitud o de la investigació de la mateixa. També, d'acord amb el que estableix el RGPD i la u.s. les lleis, llevat que l'aplicació de l'excepció prevista en l'article 30.5 de la RGPD, es guarda un registre de la tramitació de les activitats que s'especifica, d'acord amb els seus objectius, el processament de les activitats que es duen a terme, i les altres circumstàncies previstes en les lleis.

Principis aplicables al tractament de dades de caràcter personal

El tractament de les dades personals de l'Usuari, s'hauran de presentar a les següents principis establerts en l'article 5 de la RGPD i la Protecció de Dades Personals i la garantia de drets digitals:

 • Principi de legalitat, la lleialtat i transparència: a requerir en qualsevol moment el consentiment de l'Usuari informació prèvia totalment transparent a les finalitats per a les quals les dades personals recollides.
 • Principi de limitació de la seva finalitat: dades personals seran recollides per a determinats, explícits i legítims.
 • Principi de la minimització de les dades: les dades personals recollides seran només aquelles estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals es tracti.
 • Principi d'exactitud: les dades personals hauran de ser exactes i estar sempre al dia.
 • Principi de limitació de la durada de conservació: les dades personals només seran mantinguts de manera que permeti la identificació de l'Usuari durant el temps necessari per a les finalitats del seu tractament.
 • Principi d'integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixin la seva seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el controlador serà responsable de garantir que aquests principis es compleixen.

Les Categories de dades de caràcter personal

Les categories de dades que es tracten en Convierte Web són només dades identificatives. En qualsevol cas, són tractats especials categories de dades de caràcter personal en el sentit de l'article 9 de la RGPD.

Bases legals per al tractament de dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals constitueix el consentiment exprés. Convertir lloc Web es compromet a obtenir l'autorització expressa i fefaent per part de l'Usuari al tractament de les seves dades de caràcter personal, per a una o per a finalitats més específiques.

L'Usuari tindrà dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil de retirar el consentiment per donar-la. Com a regla general, la revocació del consentiment no condicionar l'ús de la pàgina Web.

En les ocasions en que l'Usuari ha o pot proporcionar les seves dades personals a través de formularis per fer consultes, demanar informació o per motius relacionats amb el contingut del lloc Web, que serà informat en el cas que la realització de qualsevol d'ells és obligatòria perquè són imprescindibles per al correcte desenvolupament de l'operació que es realitza.

Finalitats del tractament per a les quals les dades personals estan destinats

Les dades personals són recollides i gestionat per Convierte Web amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el lloc Web i l'Usuari o el manteniment de la relació que s'estableix en la forma que aquest darrer ompliu-en o al servei d'una petició o consulta.

També, les dades poden ser utilitzades per a una finalitat comercial, de personalització, operativa i estadística, les finalitats i activitats de l'objecte social de la Convierte Web, així com per a l'extracció, emmagatzematge de dades i estudis de marketing per adaptar el Contingut que s'ofereix a l'Usuari, així com a millorar la qualitat, funcionament i navegació de la pàgina Web.

En el moment que rebem les dades de caràcter personal, l'Usuari serà informat sobre l'objectiu o finalitat específica de la tramitació d'invertir en les dades de caràcter personal; és a dir, l'ús o usos que es facin de les informacions recollides.

Períodes de retenció de dades de caràcter personal

Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per a les finalitats del seu tractament i, en qualsevol cas, només durant el següent període: del 24 mesos, o fins que l'Usuari sol·liciti la seva cancel·lació.

En el moment que rebem les dades de caràcter personal, informem a l'Usuari sobre el període durant el qual es conservarà les dades personals o, quan això no és possible, els criteris emprats per determinar aquest termini.

Destinataris de les dades de caràcter personal

Dades personals de l'Usuari serà compartida amb els següents destinataris o categories de destinataris:

Google LLC | Target Plataformes INC | FastComet INC | Hotjar LTD | Automattic INC | Rank Matemàtiques Ventures LLP | NP Digital LLC

En el cas que el controlador té la intenció de transferència de dades de caràcter personal a un tercer país o organització internacional, en el moment de l'obtenció de les dades de caràcter personal, l'Usuari serà informat sobre el tercer país o organització internacional per a les quals pretenen la transferència de les dades, així com la concurrència o no d'una adequació a la decisió de la Comissió.

Dades personals de menors d'edat

Respectant el que estableixen els articles 8 de la RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i la garantia de drets digitals, només els majors de 14 anys són capaços de donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades de caràcter personal en un legal manera per Convierte Web. Si aquest és menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i això només pot ser considerat legítim en la mesura que les mateixes han estat autoritzades.

Confidencialitat i seguretat de les dades de caràcter personal

Convierte Web es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat apropiat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la destrucció, pèrdua o accidental o il·lícita de dades de caràcter personal transmesa, que es conserva o no processats, o la comunicació o l'accés no autoritzat a aquestes dades.

La Web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que garanteix que les dades personals que es transmet de forma segura i de manera confidencial, per la transmissió de dades entre el servidor i l'Usuari, i en resposta, totalment xifrat o encriptat.

No obstant això, perquè Convierte Web, no pot garantir l'inexpugabilidad d'internet, o la total absència de hackers o d'altres que accedir d'una manera fraudulenta de les dades personals, el responsable del tractament té l'obligació d'informar a l'Usuari sense dilacions indegudes quan es produeix una violació de la seguretat de les dades de caràcter personal que es pugui suposar un risc elevat per a les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques. D'acord amb el que s'estableix a l'article 4 de la RGPD, el terme de la violació de la seguretat de les dades personals de qualsevol incompliment de la seguretat líder a la destrucció, pèrdua o accidental o il·lícita de dades de caràcter personal transmesa, que es conserva o no processats, o la comunicació o l'accés no autoritzat a aquestes dades.

Les dades de caràcter personal seran tractats com confidencials per la controladora, que es compromet a informar i garantir a través legal o obligació contractual que aquest tipus de confidencialitat respecte dels seus treballadors, socis i qualsevol persona a qui vam fer la informació més accessible.

Els drets derivats del tractament de dades personals

L'Usuari té sobre Convierte Web i pot, per tant, exercir en contra del Responsable del tractament de les següents drets reconeguts en el RGPD i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i la garantia de drets digitals:

 • Dret d'accés: És l'Usuari el dret a obtenir la confirmació de si Convierte Web està tractant o no de les seves dades de caràcter personal i, si és així, per obtenir informació sobre les seves dades específiques de caràcter personal i del tractament que Convierte Web de maig han fet o fan, així com, entre altres, la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i dels destinataris de les comunicacions realitzades o previstes, de la mateixa.
 • Dret de rectificació: És el dret de l'Usuari modificar les seves dades de caràcter personal que són inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incompleta.
 • Dret a cancel·lació ("dret a l'oblit"): És el dret de l'Usuari, sempre que la legislació vigent no estableix el contrari, per obtenir la cancel·lació de les seves dades de caràcter personal quan aquestes no són necessaris per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptats o processats; l'Usuari ha retirat el seu consentiment al tractament, i això no té un altre fonament jurídic; l'Usuari objectes per a aquests tractaments, i no hi ha cap altre motiu legítim per a procedir a la mateixa; les dades de caràcter personal han estat injustament tractades; les dades de caràcter personal han de ser suprimida en compliment d'una obligació legal; o les dades personals s'han obtingut, el producte d'una relació directa oferta de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més a més de l'eliminació de les dades, el responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la implantació, han de prendre les mesures raonables per informar els responsables polítics que estan tractant les dades personals de les dades de la sol·licitud a la supressió de qualsevol enllaços a aquest tipus de dades de caràcter personal.
 • Dret a la limitació del tractament: És l'Usuari el dret de limitar el tractament de les seves dades de caràcter personal. L'Usuari té dret a obtenir la limitació de processament quan s'concurs de l'exactitud de les seves dades de caràcter personal, el tractament és il·legal; el controlador ja no és el de les necessitats de les dades personals, però l'Usuari necessita per a fer reclamacions; i quan l'Usuari hagi oposició al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En el cas que el tractament es realitza de manera automatitzada, vostè té dret a rebre del responsable del tractament de les seves dades personals en un format estructurat, d'ús comú i mecànica de la lectura, i per transmetre-les a un altre responsable del tractament. Si tècnicament és possible, el controlador es transmeten les dades directament a un altre responsable.
 • Dret d'oposició: És l'Usuari el dret a no dur a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o cessament en el tractament de les mateixes, Convierte Web.
 • Dret a no ser no estar sotmesos a una decisió basada únicament en el seu tractament automatitzat, incloent-hi anàlisis: És l'Usuari el dret a no ser sotmès a un individualitzat decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, incloent-hi l'elaboració de perfils existents, llevat que la llei disposi una altra cosa.

Así pues, el Usuario podrá ejercitar sus derechos mediante comunicación escrita dirigida al Responsable del tratamiento con la referencia «RGPD-convierteweb.com», especificando:

 • Nom, cognoms de l'Usuari i una còpia d'un document d'identitat oficial. En els casos en què permet la representació, també serà necessari identificar-se mitjançant el mateix mitjà de la persona que representa l'Usuari, així com el document acreditatiu de la representació
 • Sol·licitud específica els motius de la sol·licitud o de la informació que voleu accedir.
 • Adreça per a notificacions.
 • Data i signatura de la persona sol·licitant.
 • Tots els document que confirmi la petició realitzada.

Aquesta sol·licitud i qualsevol altre document en aquest document s'enviarà a la següent adreça i/o correu electrònic:

Adreça Postal: 4300 Ridgecrest Dr. SE Suite L #1097. Rio Rancho, NM 87124, EUA

E-mail: [email protected]

Enllaços a llocs web de tercers

El Lloc Web pot incloure enllaços o links que permeten l'accés a pàgines web de tercers a les altres que Convierte Web, i per tant no són operats per Convierte Web. Els titulars d'aquests llocs web tindrà la seva pròpia protecció de dades polítiques, ser ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privadesa.

Les queixes per l'autoritat supervisora

En el cas que l'Usuari consideri que hi ha un problema ni la infracció de cap normativa en vigor, en la manera que vostè tractar les seves dades de caràcter personal, vostè té el dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una denúncia davant una autoritat de control, en particular, en l'Estat en què té la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la infracció.

II. Acceptació i canvis a aquesta política de privacitat

És necessari que l'Usuari ha llegit i està conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat, així com acceptar el tractament de les seves dades personals per a les controlador per a procedir amb la mateixa en la forma, els terminis i per a les finalitats indicades. L'ús del lloc Web implica l'acceptació de la Política de Privacitat de la mateixa.

Convertir lloc Web es reserva el dret de modificar la seva Política de Privadesa, segons els seus propis criteris o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal. Qualsevol canvi o actualització d'aquesta Política de Privacitat no serà notificat de forma explícita a l'Usuari. L'Usuari es recomana consultar periòdicament aquesta pàgina estar al dia de les novetats o actualitzacions.

Aquesta Política de Privacitat es va actualitzar per adaptar-la al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i la garantia de drets digitals, i les diferents lleis de privacitat estat dels Estats units d'Amèrica.

Última actualització: 09/02/2023.